Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tất cả việc làm

Leasing Planning Officer (HCMC Dist1 Office)

Mức Lương: 7,500,000 - 10,000,000 VNĐ
Ngày Hết Hạn: 31/10/2019
Leasing Planning Officer (HCMC Dist1 Office)

Accounting Officer (Aeon Mall HA DONG)

Mức Lương: 7,500,000 - 12,000,000 VNĐ
Ngày Hết Hạn: 30/10/2019
Accounting Officer (Aeon Mall HA DONG)
Mới

Legal Officer

Mức Lương: 7,500,000 - 9,000,000 VNĐ
Ngày Hết Hạn: 31/10/2019
Legal Officer

Facility Executive (Team Leader - Aeon Mall Hải Phòng)

Mức Lương: 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
Ngày Hết Hạn: 23/11/2019
Facility Executive (Team Leader - Aeon Mall Hải Phòng)

Accounting Executive (Team Leader - Aeon Mall Hải Phòng)

Mức Lương: 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
Ngày Hết Hạn: 23/11/2019
Accounting Executive (Team Leader - Aeon Mall Hải Phòng)

Facility Officer (Aeon Mall Long Bien)

Mức Lương: 7,000,000 - 13,000,000 VNĐ
Ngày Hết Hạn: 23/11/2019
Facility Officer (Aeon Mall Long Bien)

Event Marketing Officer (Aeon Mall Ha Dong)

Mức Lương: 7,000,000 - 13,000,000 VNĐ
Ngày Hết Hạn: 23/11/2019
Event Marketing Officer (Aeon Mall Ha Dong)

Sales Executive (Team Leader - Aeon Mall Hải Phòng)

Mức Lương: 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
Ngày Hết Hạn: 23/11/2019
Sales Executive (Team Leader - Aeon Mall Hải Phòng)

Marketing Executive (Team Leader - Aeon Mall Hải Phòng)

Mức Lương: 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
Ngày Hết Hạn: 23/11/2019
Marketing Executive (Team Leader - Aeon Mall Hải Phòng)

Digital Planning Officer (Head Office)

Mức Lương: 7,000,000 - 13,000,000 VNĐ
Ngày Hết Hạn: 16/11/2019
Digital Planning Officer (Head Office)

Digital Planning Deputy Manager (Head Office)

Mức Lương: 18,000,000 - 27,000,000 VNĐ
Ngày Hết Hạn: 16/11/2019
Digital Planning Deputy Manager (Head Office)

Accounting Officer (AeonMall Bình Dương - temporary staff 1 year)

Mức Lương: 7,500,000 - 9,000,000 VNĐ
Ngày Hết Hạn: 31/10/2019
Accounting Officer (AeonMall Bình Dương - temporary staff 1 year)

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.